Likes 2 Business AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

I Likes 2 Business AB policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du besöker hemsidan.
Personuppgifter vi samlar in

Likes 2 Business AB inhämtar uppgifterna direkt från dig som kund/potentiell kund. De personuppgifter vi samlar in är ditt namn, ip-adress och e-postadress.

Likes 2 Business AB registrerar dina personuppgifter i samband med:

 1. Anmälan till ett webbinarium/seminarium.

 2. När du fyller i din e-postadress på Likes 2 Business AB webbplats.

 3. Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller våra webbplatser.

 4. Om du anmäler dig till Likes 2 Business AB nyhetsbrev/releaseinformation.

 5. Om du anmäler ditt intresse till att jobba hos oss.

 6. Ditt besök på våra webbplatser.

 7. Ditt besök på vår webbplats i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  Insamling med samtycke
  Genom att du fyller i ett samtyckesformulär (t.ex. prenumerera på nyhetsbrev, ta del av erbjudanden mm.) så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, och e- postadress) får lagras.

  I samband med att du aktivt anger din e-postadress till ex en demobokning samlar vi även in din IP-adress.

  När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi sparar cookies.
  Information som kan lämnas ut
  Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor.

  Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

  Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
  I och med att du lämnar uppgifter till Likes 2 Business AB ger du din tillåtelse till att Likes 2 Business AB registrerar och lagrar dina personuppgifter. Som legal grund för behandling kommer Likes 2 Business AB att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Likes 2 Business AB använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Likes 2 Business AB kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss alternativt så länge dialog pågår.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.
Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Likes 2 Business AB kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Likes 2 Business AB genom att nyttja adressen: info@l2b.se

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post: info@l2b.se
Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Likes 2 Business AB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Symbrio ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Likes 2 Business AB

Hälsingegatan 49, Stockholm. tel: 08-121 594 20
Org.nr. 556954-7416

email: info@l2b.se

Har du frågor innan du vill gå vidare?

Hälsingegatan 49, 113 43 STOCKHOLM

08-121 594 20

©2019 by Likes 2 Business AB

08-121 594 20

Underdogg-PowerBy-W&B.png